You are here: Home > Tłumaczenia > Kto może zostać tłumaczem

Kto może zostać tłumaczem

Tłumaczem przysięgłym może zostać tylko i wyłącznie ta osoba, która ukończyła studia na filologi. Wśród wielu osób, doskonale operujących językiem obcym, ale nie mających ukończonych studiów filologicznych, przepis ten budzi mnóstwo zastrzeżeń. Studia filologiczne trwają bowiem aż pięć długich lat. Dopiero po tym okresie osoba biegle władająca językiem obcym może zająć się tłumaczeniami. ustne tłumaczenia przysięgłe mogą być dokonywane ponadto tylko przez obywateli polski, bądź unii europejskiej. Osoba wychowująca się w dwujęzycznym domu, doskonale operująca dwoma językami, nie będzie mogła dokonywać tłumaczeń przysięgłych, jeśli nie skończy filologii. Ponadto tłumaczenia przysięgłe, mogą być wykonywane tylko przez osoby niekarane. To akurat nie budzi zastrzeżeń. Tłumaczenia przysięgłe muszą być bowiem bezstronne, z zachowaniem wszelkich zasad etyki zawodowej. Wątpliwości budzi jedynie to, że nie każdy może zająć się ustne tłumaczenia, a droga ku temu zawodowi, niejako zamknięta jest przed osobami, nie mającymi wyższego wykształcenia filologicznego.

Comments are closed.