You are here: Home > Szkoły i Uczelnie > Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja elektroniczna została wprowadzona już w kilkunastu miastach w Polsce, jest to sposób rekrutacji komputerowej, która według ustalonych kryteriów punktowych przydziela uczniów do odpowiadającej sumie jego punktów i znajdującej się na jego liście szkoły językowe w centrum średniej. Uczeń wybierający szkołę objętą systemem rekrutacji elektronicznej w swoim podaniu umieszcza listę szkół umieszczonych chronologicznie (szkoła pierwsza to szkoła, do której najbardziej chciałbym się dostać) wraz z odpowiednimi profilami klas, a komputerowy system zliczając sumę punktów potrzebnych do przydziału do wybranej szkoły i klasy oraz sumę punktów kandydata przydziela lub oddala podanie ucznia, w zależności czy ów kandydat posiada odpowiednią ilość punktów. Rekrutacja mimo cieszącej się popularności posiada bardzo wiele minusów, stworzona po to by sprawiedliwością stało się przyjmowanie na najbardziej oblegana i wymarzone miejsca w dobrych szkoły językowe w centrum bardzo często odbiega od sprawiedliwości, wielu z nas twierdzi, że komputerowy system w tym przypadku po prostu się nie sprawdza.

Comments are closed.